W placówkach „Piano” stosujemy system edukacji początkowej prof. dr hab. Bronisława Rocławskiego. Dlaczego?

Był taki czas w życiu Pana Bronisława Rocławskiego, że Jego własne dzieci rozpoczynały edukację szkolną. Wówczas to Pan Profesor dostrzegł jakie trudności w edukacji języka ojczystego napotykają małe dzieci. Trudności spowodowane były niestarannym wybrzmiewaniem głosek w izolacji, niewłaściwym nazywaniem liter, niewłaściwym dzieleniem na głoski i wieloma innymi „drobiazgami” rzutującymi na nieosiąganie przez dziecko spodziewanych sukcesów w edukacji językowej.

Dylematy małych dzieci stały się dla Pana Profesora inspiracją do utworzenia glottodydaktyki (glottis=język, dydaktyka=nauczanie)

B. Rocławski jest absolwentem liceum pedagogicznego, które dawało mu prawo do nauczania w klasach I-IV. Przez krótki czas pracował w szkole, był wychowawcą drugiej klasy. Wtedy dostrzegł problemy dzieci w uczeniu się. Niestety, winę widział w dziecku lub rodzicach. Potem przyszedł czas naukowego poznawania zagadnień edukacji początkowej. Powoli dojrzewało w nim przekonanie, że ogromny wpływ na niepowodzenia dzieci w szkole ma brak właściwego przygotowania nauczycieli do zawodu. Stworzył system edukacyjny, który daje właściwą wiedzę nauczycielom i stworzył metodykę nauczania języka polskiego (ostatnio także matematyki). Celem nadrzędnym w edukacji jest rozwój umysłowy dzieci i temu służy system B. Rocławskiego. Dobra edukacja językowa i matematyczna ma sprzyjać rozwojowi umysłowemu dziecka.

W placówkach „Piano” od kilku lat z powodzeniem stosujemy glottodydaktykę i możemy pochwalić się osiągnięciami dzieci. W najbliższym czasie kolejni nauczyciele na kursach glottodydaktyki zgłębiać będą tajniki tej dyscypliny.

 

Autoryzacja: Prof. dr hab. Bronisław Rocławski

Opracowanie: mgr Teresa Cyborowska - Szymańska