Ognisko Muzyczne „PIANO” w Człuchowie jest niepubliczną placówką oświaty pozaszkolnej, czynnie upowszechniającą muzykę wśród dzieci i młodzieży.

Placówka rozpoczęła swoją działalność 01 września 2015r. przy Niepublicznej Szkole Podstawowej „PIANO” ul. Szkolna 3 w Człuchowie.

Założycielką i dyrektorką jest pani mgr Katarzyna Gilewicz - Górnaś. Pomysł utworzenia Ogniska ma swój początek w pasji do muzyki i ogromnej satysfakcji z możliwości przekazywania wiedzy nowatorskimi metodami.

Jest również odpowiedzią na kontynuację muzycznej przygody rozpoczętej przez dzieci w Przedszkolu Muzycznym „PIANO”.

Placówka umożliwia edukację muzyczną w najbardziej podstawowej formie, która jest najmniej absorbująca pod względem czasowym. Polega ona na zdobywaniu umiejętności gry na instrumencie muzycznym z niezbędną i podstawową wiedzą z dziedziny muzyki w trakcie indywidualnych lekcji.

 

Struktury Ogniska:

  • Ognisko Muzyczne realizuje program nauczania w dziale II dla dzieci od 6 roku życia (dział sześcioletni).
  • Ognisko Muzyczne realizuje program nauczania w dziale III dla młodzieży i dorosłych od 12 roku życia (dział czteroletni).

 

Zakończeniem całorocznej pracy w Ognisku Muzycznym jest egzamin końcowy w formie koncertu, po którego zdaniu uczeń otrzymuje promocję na następny rok nauki, względnie dyplom ukończenia Ogniska Muzycznego. Nauczanie w Ognisku Muzycznym jest odpłatne.

Na pierwszy rok nauki w Ognisku Muzycznym może być przyjęty każdy, kto posiada zamiłowanie i podstawowe uzdolnienia artystyczne oraz spełni wymagane warunki.