• rozszerzony program nauczania;
 • wielokierunkowy rozwój zainteresowań, uzdolnień oraz aktywności ruchowej;
 • klasy liczące do 15 uczniów;
 • jednozmianowość;
 • nauczyciele przedmiotowi w klasach 1-3 (WF, muzyka, rytmika);
 • dwa języki od klasy 1 (j. angielski i j. niemiecki);
 • pora posiłków ujęta w planie lekcji (śniadanie, obiad);
 • opieka (świetlica) w godz.7:00 -16:30.

 

Zajęcia dodatkowe obowiązkowe:

 • rytmika;
 • taniec (podstawy baletowe lub taniec towarzyski);
 • język niemiecki.

 

Koła zainteresowań:

 • kółko plastyczne;
 • kółko młodego naukowca;
 • kółko matematyczne;
 • zajęcia interaktywne.

 

Dodatkowo płatne:

 • Ognisko Muzyczne „PIANO”;