Niepubliczna Szkoła Podstawowa „PIANO” w Człuchowie powstała we wrześniu 2014 roku na prośbę rodziców dzieci będących absolwentami Przedszkola Muzycznego „PIANO”. Jej założycielką i dyrektorem jest Pani Katarzyna Gilewicz-Górnaś.

Placówka posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Szkoła „PIANO” zapewnia dzieciom łagodne przejście z życia przedszkolnego w etap wczesnoszkolny. Sprzyjają temu przyjazne warunki nauczania, niewielkie grupy oraz koncepcja kształcenia oparta na zastosowaniu nowatorskich metod nauczania, doświadczaniu i kształceniu logicznego myślenia. 

„PIANO” to szkoła, która wprowadza dzieci w świat nauki, stając się dla nich intelektualną przygodą sprawiającą ogromną radość. Szkoła odkrywa 

i rozwija dziecięce pasje i talenty z uwzględnieniem harmonijnego rozwoju wszystkich sfer.

W edukacji językowej stosuje się metodę opartą na wiedzy 

i doświadczeniu Prof. Bronisława Rocławskiego, w edukacji matematycznej rozwiązania metodyczne Prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, w edukacji muzycznej metodę E. E. Gordona, w nauczaniu języka angielskiego metodę Helen Doron. Podstawowym językiem obcym, kontynuowanym od przedszkola, jest język niemiecki. Drugim językiem obcym, realizowanym od klasy pierwszej, jest język angielski.

Program wychowawczy kładzie nacisk na głęboki rozwój człowieka w oparciu o postawę patriotyczną i obywatelską.

Niepubliczna Szkoła „Piano” zapewnienia uczniom opiekę po zakończeniu lekcji oraz gwarantuje interesujące i twórcze zajęcia pozalekcyjne.