SKUTECZNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH INICJATYWA EDUKACYJNA SKIEROWANA DO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Ogólnopolski program edukacyjny Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla szkół

Podniesienie kompetencji pedagogów i nauczycieli, oraz edukowanie dzieci i młodzieży, jak mają chronić dane osobowe w realnym, jak i w cyfrowym świecie to główne cele ogólnopolskiego

programu edukacyjnego „Twoje Dane – Twoja Sprawa”, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jest on realizowany nieprzerwanie od 2009 roku pod honorowym

patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.

Systemowa edukacja w całej Polsce

Program „Twoje Dane – Twoja Sprawa” skierowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli, jest systemowym projektem edukacyjnym realizowanym na skalę ogólnopolską.

Rocznie przystępuję do niego ponad 300 placówek, które podejmują różne działania edukacyjne na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności – zarówno w szkołach, jak i w lokalnych społecznościach. Statystycznie, rocznie Program realizuje ponad 4 000 nauczycieli oraz ponad 40 000 uczniów.

Program „Twoje Dane – Twoja Sprawa” od lat stanowi inspirację dla nauczycieli, uczniów i rodziców, który, biorąc w nim udział, pokazują, w jaki sposób można od najmłodszych lat uczyć dzieci zasad ochrony danych osobowych, przekazując trudne treści podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, debat, spotkań oraz przy wykorzystaniu gier i zabaw.

 

Dwa etapy realizacji programu:

⚫ najpierw wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności poszerzają nauczyciele, którzy biorą udział w dwudniowym szkoleniu oraz otrzymują materiały edukacyjne;

⚫ w kolejnym etapie nauczyciele upowszechniają wśród uczniów zdobytą podczas szkolenia wiedzę – zarówno prowadząc lekcje, jak i podejmując się realizacji innych niestandardowych działań.

 

 

Ulotka informacyjna o programie edukacyjnym Twoje dane - Twoja sprawa  Pobierz

Korzysci z udzialu w programie edukacyjnym Twoje dane - Twoja sprawa.pdf  Pobierz