Zajęcia popołudniowe dla sześciolatków przygotowujące dzieci do nauki w Niepublicznej Szkole Podstawowej PIANO:

 

  1. przygotowanie do nauki czytania,
  2. trening motoryki małej (jako fundament umiejętności grafomotorycznych),
  3. doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  4. podnoszenie sprawności percepcji wzrokowej i słuchowej,
  5. rozwijanie motoryki dużej,
  6. wstęp do nauki programowania i robotyki,
  7. zabawy sensomotoryczne.

 

Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę – nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, glottoterapeutę, oligofrenopedagoga, terapeutę integracji sensorycznej, terapeutę ręki.

 

Czas trwania zajęć: 60 minut (III bloki: I. Trening motoryki dużej; II. Glottoterapia; III. Trening motoryki małej).

 

Termin: czwartki, g. 16:00.

 

Kontakt: 697 383 196.