Zajęcia muzyczne w Przedszkolu Muzycznym „PIANO” to forma całościowego umuzykalnienia dziecka w wieku przedszkolnym.

 

Składają się na nie:

 1. rytmika,
 2. gra na instrumentach perkusyjnych,
 3. ćwiczenia wokalne, gry i zabawy muzyczne.

 

Wykorzystując naturalną potrzebę ruchu dziecka i zabawę poprzez sprawdzone metody (zatwierdzone przez MEN), takie jak Carla Orffa, Dalcroz‘a, Batti Strauss, metody pedagogiki zabawy, Denisona, E.E. Gordona , zajęcia te mają na celu:

 1. rozbudzanie emocjonalnego stosunku do muzyki,
 2. zapewnienie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dziecka,
 3. poznanie dyspozycji muzycznych,
 4. przygotowanie dziecka uzdolnionego muzycznie do kontynuacji nauki w szkole muzycznej I stopnia.

 

Cele te realizowane są poprzez:

 1. rozwijanie dyspozycji słuchowo-ruchowych oraz słuchowo-głosowych,
 2. wyrabianie poczucia rytmu, kształcenie słuchu, uwrażliwienie na estetykę ruchu,
 3. wdrażanie do słuchania i wykonywania muzyki.

 

Zajęcia umuzykalniające mają rozwijać w stopniu elementarnym:

 1. słuch wysokościowy,
 2. poczucie rytmu,
 3. koordynację słuchowo-ruchową i słuchowo-głosową,
 4. pamięć i wyobraźnię muzyczną,
 5. wrażliwość na środki wyrazu muzycznego.

 

Zajęcia te powinny być traktowane nie tylko jako specyficzne, ale ogólnorozwojowe. Przygotowują dziecko do okresu szkolnego, pełniąc rolę ogólnowychowawczą i terapeutyczną.