Przedszkole Muzyczne „PIANO” rozpoczęło swoją działalność jako punkt przedszkolny 6 września 2010r. na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych w Człuchowie. Był to efekt moich wieloletnich doświadczeń w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Realizujemy podstawę programową dla przedszkoli, a ponadto prowadzimy jedyne w swoim rodzaju zajęcia muzyczne, plastyczne i językowe.

Jest to miejsce, w którym zapewniona jest profesjonalna opieka, edukacja i wychowanie dzieci od 2,5 do 6 lat w atmosferze radości, szacunku i akceptacji. Celem nadrzędnym jest dobro dziecka. Dostosowujemy się do jego indywidualnych możliwości rozwojowych.

Muzyka w naszym przedszkolu towarzyszy dzieciom każdego dnia. Autorski program umożliwia rozwijanie zdolności muzycznych poprzez: śpiew, taniec, grę na instrumentach perkusyjnych, indywidualną grę na pianinie, słuchanie muzyki, improwizacje muzyczne, muzykoterapię, audycje muzyczne oraz koncerty.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Serdecznie zapraszam do naszego Muzycznego Przedszkola „PIANO” przy Placu Bohaterów 2 w Człuchowie.

mgr Katarzyna Gilewicz-Górnaś
dyrektor placówki

Nasze Przedszkole

Budynek naszego muzycznego przedszkola