Prowadzenie zajęć w sposób ukierunkowany i ciekawy, twórczo aktywizują dzieci, stymulując ich rozwój emocjonalny i rozwijają dziecięcą wyobraźnię. Najlepszą formą nauki w tak wczesnym wieku jest zabawa pod okiem pedagoga-specjalisty.

Dzieci bawiąc się zdobywają nowe doświadczenia, które stają się zalążkiem ich wiedzy muzycznej.

 

  1. Zajęcia muzyczne dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 1,5 roku oparte na Teorii Uczenia się Muzyki Edwina E. Gordona

    Maluszki, kiedy stoją już na nóżkach, obserwują z ciekawością wszystko w zasięgu ich wzroku i wychwytują z zainteresowaniem każdy dźwięk z otoczenia. Zaczyna się niesamowity rozwój intelektualny maluszka. Żywo reaguje na muzykę, a szczególnie na śpiew. Próbuje naśladować dźwięki, tworząc swoisty dialog. Należy w nim więc czynnie uczestniczyć.
  2. Zajęcia muzyczne dla dzieci w wieku od 1,5 roku do 3 lat oparte na Teorii Uczenia się Muzyki Edwina E. Gordona.

    W rozwoju muzycznym dziecko jest już na etapie uważnej obserwacji i naśladowania muzycznych zachowań dorosłych oraz dzieci ze swojego otoczenia. Łącząc łagodny ruch i śpiew dajemy dziecku możliwość poznania i zrozumienia muzyki.
  3. Zajęcia muzyczne dla dzieci w wieku 3,5-5 lat oparte na Teorii Uczenia się Muzyki Edwina E. Gordona.

    Nieocenione efekty daje połączenie ruchu z muzyką, które rozwijają wyobraźnię, kształci poczucie rytmu, kształtuje estetykę i harmonię ruchów, dodatkowo wspiera rozwój psychofizyczny rozwijając pamięć, spostrzegawczość, myślenie, kształtując koordynację wzrokowo-ruchową i słuchowo-ruchową, usprawniając orientację przestrzenną, ucząc współpracy w grupie i odpowiedzialności.

 

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu i trwają 45 minut.