Przedszkole Muzyczne „PIANO” chce wyjść na przeciw problemom braku powszechnej dostępności do edukacji muzycznej małych dzieci. Proponując szeroki wachlarz metod i możliwości ich rozwoju bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez rodziców.

Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego zwraca szczególną uwagę na zajęcia umuzykalniające, muzyczno - ruchowe, ogólnoartystyczne, które przez zabawę stymulują ogólny rozwój dziecka, jego procesy poznawcze, koordynacje ruchową, orientację przestrzenną, równowagę emocjonalną, inteligencję.

Do naszego przedszkola może chodzić każde dziecko. Jego predyspozycje muzyczne będą dopiero rozwijane, dostosowane do indywidualnych jego możliwości oraz potrzeb.

W edukacji językowej korzystamy z doświadczeń i programu gottodydaktyki wg. Bronisława Rocławskiego.
Profesor Racławski jest zwolennikiem teorii, że nauka czytania powinna rozpocząć się jak najwcześniej. Potencjał poznawczy dzieci jest tak wielki, że mogą nauczyć się czytać już w wieku 3-4 lat.

W edukacja matematycznej korzystamy z propozycji E. Gruszczyk – Kolczyńskiej. Metoda ta sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci, a także dobrze przygotowuje je do nauki matematyki w szkole.
W edukacji matematycznej przedszkolaków najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka. Stanowią one budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i i umiejętności.

 

W ramach czesnego realizowana jest:

 1. podstawa programowa wg MEN,
 2. rytmika,
 3. umuzykalnienie metodą E.E. Gordona,
 4. glottodydaktyka,
 5. język niemiecki na wesoło,
 6. język angielski Helen Doron,
 7. warsztaty plastyczne,
 8. teatrzyki,
 9. imprezy okolicznościowe w przedszkolu.

 

Zajęcia dodatkowe odpłatne:

 1. balet
 2. gimnastyka korekcyjna,
 3. indywidualna gra na pianinie